Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Samverkan för ett säkrare samhälle

Photo: Istockphoto

Security Arena Lindholmen är en nationell arena för forskning och utveckling inom samhällssäkerhet med syfte att utveckla nya eller förbättrade förmågor inom det svenska krishanteringssystemet. Projekten drivs i bred samverkan mellan industri, akademi och samhälle.

Verksamheten finansieras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samt de deltagande parterna. Security Arena Lindholmen är en neutral facilitator utan eget ekonomiskt intresse i utvecklade lösningar eller produkter. 

Security Arena Lindholmen deltar i och leder internationella samarbetsprojekt.

Neutral arena för samverkan

Security Arena är en neutral mötesplats där vi skapar möjligheter för gränsöverskridande samverkan med ett stort engagemang från näringsliv, ledande högskolor och samhälle.

Inom Security Arena arbetar vi med behovsanalyser som utgör en grund för både forskningsarbete, konceptutveckling samt praktiska prov och försök. Verksamheten resulterar i första hand i så kallade konceptdemonstratorer eller forskningsrapporter, vilka i sin tur kan leda till pilotprojekt.