Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Lindholmen Science Park på Mötesplats Samhällssäkerhet

24e och 25e november deltog Lindholmen Science Park på Mötesplats Samhällssäkerhet i Kista. Mässan som arrangerades för tredje gången (vartannat år) är den största samlingsplatsen för alla aktörer som har en roll i det svenska krishanteringssystemet. Det innebär besökare från Statliga myndigheter och verk, Länsstyrelser, kommuner, akademier företag, Frivilligorganisationer et.c.
Jon Karlung, Dan Larsson och moderator Christopher Kullenberg

Från Lindholmens sida deltog under värdskap av Security Arena som sammanhållande med programmen TUCAP och PRICTA. På plats i montern fanns även Göteborgs Universitet/Chalmers med sitt UrbSec.

Förutom att vara en mässa så arrangeras flera parallella spår med föredrag och presentationer med mycket intressant innehåll. Lindholmens medarbetare deltog som föredragande i två olika sammanhang, dels kring forskningscentra i Sverige, dels kring myndigheters behov av innovationsupphandling.

I montern genomfördes presentationer med representanter från några av de projekt som genomförs inom ramen för Security Arena. Dessutom arrangerades ett uppskattat offentligt panelsamtal kring det mycket aktuella ämnet Cyber Security. I detta samtal deltog Jon Karlung, VD för Bahnhof AB samt Dan Larsson, fristående säkerhetsexpert med ett långt förflutet inom Försvarets Radio Anstalt (FRA). Sessionen modererades av forskaren Christopher Kullenberg från Göteborgs Universitet.

webb-bild-1.jpg

webb_bild3.jpg

Ola Stensby i montern