Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Konferensdag för ett säkrare samhälle

Ett sjuttiotal personer från näringsliv, universitet och myndigheter deltog när Security Arena Lindholmen presenterade sin verksamhet i Stockholm den 7 maj. Under dagen hölls föredrag om aktuella forsknings- och utvecklingsprojekt inom samhällssäkerhet och krishantering.

Presentationerna rörde områden som säkra transportsystem, ITS för farligt gods, sociala medier i kriskommunikation samt projekt för ledning och samverkan mellan myndigheter vid krissituationer.

Rolf Olsson jobbar som projektledare på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och för honom var presentationen om hur myndigheter kan dela information och få en gemensam lägesbild extra intressant.

– Det passar som handen i handsken för ett av våra projekt. Det är kul när man träffar på något som man ser att man kan dra nytta av direkt. Det är ett mycket bra exempel på hur arenan ska fungera, säger Rolf Olsson.

BRED SAMVERKAN

Security Arena är ett nationellt program inom Lindholmen Science Park som drivs på uppdrag av MSB. Syftet är att förbättra eller skapa nya förmågor i krisberedskapssystemet.

Projekten på arenan drivs i bred samverkan mellan näringsliv, akademi och samhälle. För MSB blir arenan ett sätt att dra nytta av kunskap och kompetens från näringsliv och universitet.

– Genom att sedan använda resultaten från projekten på arenan kan vi stärka förmågan att hantera kriser hos olika aktörer i samhället, säger Rolf Olsson.

Ericsson AB, Saab AB och AB Volvo är parter i arenan och deltar både i arbetet för att ta fram projektidéer och att genomföra projekten.

EN VÄRDEFULL KONTAKTYTA

Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet är även de parter i arenan och tillsammans driver de dessutom URBSEC, Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet, där Michael Landzelius är föreståndare.

– Ett av våra uppdrag är att skapa samverkan med offentlig och privat sektor, där erbjuder arenan oss en viktig kontaktyta, säger Michael Landzelius.

Traditionellt har näringslivet varit intresserade av samarbete inom främst de tekniska områdena men detta är något som breddats de senaste åren med hjälp av arenan.

– Det är spännande att se att vi nu får fler samarbeten mellan samhällsvetenskapliga institutioner och näringsliv. Genom den typen av samarbeten kan vi utveckla kunskap som annars inte hade kommit till, säger Mikael Landzelius.

SAMVERKAN ÄR DET VIKTIGASTE RESULTATET

Mikael Korhonen är kontaktperson för Security Arena på MSB och har varit aktiv i arenan sedan starten 2005. Han poängterar att fördelen med arenan inte bara är enskilda, framgångsrika projekt utan även en samsyn som underlättar arbetet för alla inblandade aktörer.

– Det viktigaste resultatet för arenan är att det nu finns en mycket bättre förståelse om vad samhällssäkerhetsfrågor handlar om hos parterna. Vi pratar ett gemensamt språk på ett helt annat sätt än för 6-7 år sedan, det är en jättestor skillnad. Samverkan gör skillnad! säger Mikael Korhonen.

Läs mer om Security Arena