Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Projekt inom SECURITY ARENA

SECURITY ARENA driver ett flertal projekt i nära samarbete med näringsliv, akademi och samhälle. Syftet är att samverka för ett säkrare samhälle.

Avslutade projekt

Harmonised eCall European Pilot

Inom en nära framtid kan din bil att ha ett elektroniskt säkerhetssystem som automatiskt ringer upp räddningstjänsten om en allvarlig olycka händer. Säkerhetssystemet benämns eCall och för närvarande ingår 15 länder i ett omfattande EU-projekt (HeERO) för att implementera det över Europa.
Läs mer 

Beslutsstöd i realtid för samhällets kritiska flöden 

Beslutsstöd i realtid för samhällets kritiska flöden är ett pågående samverkansprojekt inom Security Arena Lindholmen, som startade år 2011.  Läs mer

IKT och krishantering 

IKT och krishantering  är ett pågående projekt som drivs inom programmet Security Arena med fokus på digitala och sociala mediers betydelse för kommunikation i samband med samhälleliga kriser. Projektet startade under 2012. Läs mer

Harmoniserat intelligent transportsystemstöd för transport av farligt gods (HITS)

Genom att få transportföretag att dela med sig av information vill forskningsprojektet HITS göra transporter av farligt gods säkrare. Det kan bland annat leda till effektivare insatser vid olyckor och bättre stadsplanering. Läs mer

 

 

 

 

 

Läs mer om SECURITY ARENA