Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

IKT och krishantering

IKT och krishantering  är ett pågående projekt som drivs inom programmet Security Arena med fokus på digitala och sociala mediers betydelse för kommunikation i samband med samhälleliga kriser. Projektet startade under 2012.

Projektmål
Syftet med projektet är att utforska potentialen i IKT (Informations- och kommunikationsteknik) och sociala medier som bas för kriskommunikation. Dettta genom att titta på olika behov och koncept i en europeisk kontext. Målet är att påverka utveckling av framtida standarder inom området och  utformning av regler och direktiv, samt att påskynda införandet av operativa tjänster.

Projektresultat 2014
Arbetet syftar till att identifiera och utveckla ett antal centrala trendbaserade svenska scenarier med sikte på 2032. Dessa förhandlas om och valideras i valda workshops-metodiken.

Projektpartners
Förutom Lindholmen Science Park ingår Götebors universitet och Ericsson.