Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Beslutsstöd i realtid för samhällets kritiska flöden

Beslutsstöd i realtid för samhällets kritiska flöden är ett pågående samverkansprojekt inom Security Arena Lindholmen, med som startade år 2011. 

I projektet Beslutsstöd i realtid för samhällets kritiska flöden tittar vi på informationsdelning mellan aktörer och hur vi kan bygga upp ett beslutstödskoncept kring samhällskritiska flöden. Fallstudiernas fokus ligger på vattenhantering i Göteborg och störningskänslig logistik. 

Projektpartners
Förutom Lindholmen Science Park ingår Saab Group, Göteborgs univeristet, Chalmers, Länsstyrelsen, Göteborgs Stad, samt Gryaab

Projektresultat
Projektets verksamhet och resultat under 2013 finns redoviat i Palme, Ulrika; Lundberg, Kristian; och Lindberg, Peter (2014): Beslutsstöd i realtid för samhällets kritiska flöden. Analys av systemfunktioner och aktörersinteraktion kring dagvattenhantering i Göteborg med kranskommuner