Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Security Arena-dagen

8 april 2014 09:00 till 15:15
Lundqvist & Lindqvist Klara Strand, Klarabergsviadukten 90, Stockholm
Den 8 april bjuder vi in till en seminariedag i Stockholm om Security Arenas verksamhet. Under dagen kommer vi bjuda på spännande presentationer av våra projekt och det kommer även ges tillfälle för diskussion.

 

Tid: 8 april 2014 09.00-15.15.

Plats: Lundqvist & Lindqvist Klara Strand, Klarabergsviadukten 90, Stockholm.

anmaldig.jpg

program.jpg

 

 

 

Security Arena Lindholmen är en nationell arena för forskning och utveckling inom samhällssäkerhet med syfte att utveckla nya eller förbättrade förmågor inom det svenska krishanteringssystemet. Projekten drivs i bred samverkan mellan industri, akademi och samhälle.

Vi kommer att presentera resultat inom bland annat följande områden:

• Harmoniserat intelligent transportsystemstöd för transport av farligt gods (HITS)
• Harmonised eCall European Pilot (HeERO), projektavslutning
• Sociala medier i kriskommunkation
• Beslutsstöd i realtid för samhällets kritiska flöden

Moderator: Bengt Källberg, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Ladda ner inbjudan

 

Security Arena-dagen

 

Program Security Arena-dagen

Introdukation

Ola Stensby

Samuel Koelega

Sara Brunnberg

 

Beslutsstöd i realtid för samhällets kritiska flöden

Harmonised eCall European Pilot (HeERO)

Towards a Federated Information Model for European Public Safety

Sociala medier och kriskommunikation i europiskt prespektiv

Harmoniserat intelligent transportsystemstöd för transport av farligt gods (HITS)