Hoppa till huvudinnehåll

Samverkan för ett säkrare samhälle

Security Arena Lindholmen är en nationell arena för forskning och utveckling inom samhällssäkerhet med syfte att utveckla nya eller förbättrade förmågor inom det svenska krishanteringssystemet. Projekten drivs i bred samverkan mellan industri, akademi och samhälle.

Kontaktpersoner

SECURITY ARENA är ett samarbete mellan